Upcoming: 37PK Haarlem

De verzakelijking van het ondoorgrondelijke, an exhibition curated by Ilona Plaum.
Opening: 3 November 2017.
Location: 37PK, Haarlem.