De verzakelijking van het ondoorgrondelijke @37PK

NOV 2017 // De verzakelijking van het ondoorgrondelijke, an exhibition curated by Ilona Plaum from 3 Nov – 23 Dec 2017 at 37PK in Haarlem. Opening by biologist and system scientist Gerard Jagers op Akkerhuis.

With
Semâ Bekirovic,
Michel François,
Marieke Gelissen,
André Kruysen,
Ilona Plaum and
Sven Verhaeghe.
Images by Ilona Plaum & Marieke Gelissen

In deze groepstentoonstelling, samengesteld door beeldend kunstenaar Ilona Plaum, ligt een rode draad tussen twee uitersten: de menselijke maakbaarheid en het menselijk lot. Het ondergeschikt zijn aan – en als mens nietig onderdeel voelen van – natuurlijke oerkrachten versus de menselijke logica om de wereld te objectiveren en herscheppen. Plaums kunst wordt gedreven door een persoonlijke noodzaak om zichzelf als een technologisch denkend wezen te onderscheiden van de natuur, terwijl zij tegelijk het verlangen heeft samen te vallen en één te zijn met de natuur. In ‘De verzakelijking van het ondoorgrondelijke’ brengt zij werk bijeen van kunstenaars dat verwantschap toont met deze contradictie; werk waarin de grens tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ kan verschuiven, waarin deze eigenschappen een ambigue status hebben.

Naast het werk van Ilona Plaum is er werk te zien van Semâ Bekirovic, Michel François, Marieke Gelissen, André Kruysen en Sven Verhaeghe. Al hanteren zij verschillende werkwijzen en media, gemeenschappelijk is een sterke relatie tussen natuur en de opgelegde orde. Een fascinatie met de natuurlijke aard van objecten en handelingen. Daarnaast weegt de relatie van de werken met de beschouwer zwaar. Wordt de beschouwer buitengesloten of juist opgenomen in de voorstelling? De ene keer is sprake van een zintuiglijke verbondenheid, een gevoelsmatig ondergaan van het werk; het volgende moment treedt de construerende aard van het werk naar voren, waardoor je het werk meer van buitenaf bekijkt en een beschouwende positie inneemt. Deze wisseling van positie is in de optiek van Ilona Plaum van existentiële betekenis en staat centraal in de tentoonstelling.